Victor Metropolis Hotel & Rooftop Bar

DỰ ÁN : KHÁCH SẠN
ĐỊA ĐIỂM : HÀ NỘI

Địa điểm : Hàng Gai, Hà Nội
Quy mô dự án : 800m2
Năm hoàn thiện: 2023