Spring Valley SV30 - Ecopark

DỰ ÁN : BIỆT THỰ
ĐỊA ĐIỂM : ECOPARK , HƯNG YÊN

Địa điểm : Ecopark, Hưng Yên
Quy mô : 400m2
Năm hoàn thiện: 2023