Pu Luong Natura

DỰ ÁN : KHU NGHỈ DƯỠNG
ĐỊA ĐIỂM : THANH HÓA

Địa điểm : Thanh Hóa
Quy mô : 2000m2
Năm hoàn thiện : 2023