https://361.vn/wp-content/uploads/2023/01/15-4.jpg

GRAND du LAC Hotel

DỰ ÁN : HOTEL
VỊ TRÍ : HÀ NỘI

Vị trí : Nhà Chung, Hà Nội

Quy mô: 3000m2

Năm hoàn thành : 2023