Golden Rice Hotel

DỰ ÁN : KHÁCH SẠN
ĐỊA ĐIỂM : HÀ NỘI

Địa điểm : Hàng Trống, Hà Nội
Quy Mô : 800m2
Năm hoàn Thiện : 2024